គេហទំព័ររាជរដ្ឋាភិបាល

ស្ថាប័ន​សាធារណៈ
រាជរដ្ឋាភិបាលសាលាក្រុង​ភ្នំពេញ
ទីស្តីការ​គណៈ​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សាធារណៈការ​ និងដឹកជញ្ជូន
ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន និង​កីឡា ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម
ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជា​ជីវៈ
ក្រសួង​កិច្ចការ​នារីក្រសួង​ការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ
ក្រសួង​ឃោសនាការ​ ក្រសួង​វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ ក្រសួង​មហាផ្ទៃ
ក្រសួង​សុខាភិបាល ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល
ក្រសួង​ផែនការ ក្រសួង​បរិស្ថាន​
ក្រសួង​ទេសចរណ៍ ក្រសួង​ប្រៃសនីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍
ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ
ក្រសួង​កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម
ក្រសួង​ដែនដី​ និង​នគរូបនីយកម្ម ក្រសួង​ទំនាក់​ទំនង​រដ្ឋសភា និងអធិការកិច្ច
ក្រសួង​សង្គមកិច្ច និងយុវនិតិសម្បទា ក្រសួង​យុត្តិធម៌
រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន​មុខងារសាធារណៈ រដ្ឋលេខា​ធិការដ្ឋាន​អាកាសចរ​ស៊ីវិល​
អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ទទួលបន្ទុក​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ទូរគមនាគមន៍​ព័ត៌មានវិទ្យា​