គយគន់សម្រស់តារាកូរេនាង​ Kang Yebin (강예빈)

0

ប្រវត្ដរូបសង្ខេប

  • ឈ្មោះ: Kang Ye-Bin
  • ឈ្មោះកូរេ: 강예빈
  • ឈ្មោះកំណើត: Kang Jung-Mi (강정미)
  • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត: January 20, 1983
  • ទីកន្លែងកំណើត: South Korea
  • កំពស់: 170cm.
  • me2day: @hhjj0120
  • Twitter: @hhjj0120

ខ្សែភាពយន្ដ

រឿងភាគ

  • Let’s Eat | Shiksyareul Habshida (tvN / 2013-2014) – woman on Hak-Moon’s blind date (cameo)
  • Wang’s Family | Wanggane Sikgoodeul (KBS2 / 2013-2014) – Heo Young-Dal (Se-Dal’s younger sister)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.