ទំនប់វារីអគ្គិសនី​នៅ​ប្រទេស​ទីបេ​មានការប៉ះទង្គិចដល់​បរិស្ថាន​នៅផ្នែក​ខាងក្រោម

0 0
Cambodia Website Design

នៅតាម​ដង​ទន្លេ​មេគង្គមាន​ការសាង​សង់​ទំនប់​វារីអគ្គិសនី​​ជាច្រើន។  ទំនប់​វារី​អគ្គិសនី​នៅ​ប្រទេសទីបេ​មាន​ផល ប៉ះពាល់​ច្រើន។ លោក​ឡូសាង ហ្គីយ៉ាតសូ ប្រធាន​វីអូអេផ្នែកភាសា​ទីបេ​បានសម្ភាស​លោកម៉ៃឃឺល ប៊ឺគលី ជ័យ​លាភី​រង្វាន់​និពន្ធ​និង​របាយការណ៍​ជនជាតិកាណាដា។

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.