រូបភាពចំនួន៣៩របស់លោក Vladimir Putin ដែលលោកអ្នកគួតែទស្សនា

0 0
Cambodia Website Design

លោក Vladimir Putin​ ជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរុស្សីុ ហើយលោកជាមនុស្សសាមញ្ញ និងមានទេពកោសល្យខ្ពស់សម្រាប់ការដឹកនាំរបស់លោក។

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.