មូលហេតុសំខាន់ៗ​ដែល​ធ្វើឲ្យ​ស្ត្រីខូចមុខងារ​ផ្លូវភេទ​ប្រើការ​លែងកើត

0 2
Cambodia Website Design

បច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រី​ដែលជួប​ប្រទះនូវ​បញ្ហាផ្លូវភេទត្រូវបានគេ​ប៉ានប្រមាណថា​អាច​កើត​មានចាប់ពី ៣០ ទៅ ៥០% នៃស្ត្រីទាំង​អស់ នៅ​ទូទាំង​ពីភពលោក។ ការខូច​មុខងារផ្លូវភេទ​របស់​ស្ត្រី​អាចបណ្តោយមកពីមូលហេតុមួយចំនួនដូចជា៖ ការរងរបួសដ៏អាក្រក់​ទៅនឹងប្រដាប់ភេទ ឬ​តំបន់​អាងត្រគាក, ការវេះកាត់​ប្រដាប់ភេទ, ក្នុងជីវិត​រស់នៅជិះកងច្រើន​ពេក, ស្ថានភាពជំងឺ, អតុល្យភាព​អរម៉ូន និងការប្រើថ្នាំ​អាចបង្កឲ្យ​មានការខូចខាតមុខងារផ្លូវភេទ។

សមាគមន៍ផ្លូវចិត្តអាមេរិក (APA) បានបែងចែកបញ្ហាផ្លូវភេទរបស់ស្ត្រីជាថ្នាក់ដូចជា៖
– ការបាត់បងចំណង់ផ្លូវភេទ ឬការបាត់បង់សម្រើប
– មិនស្រួលក្នុងកំឡុងពេលរួមភេទ

Cambodia Website Design

– ថយចុះលំហូរឈាមទៅកាន់ទ្វារមាស
– ទាក់ទងទៅនឹងរបួសក្នុងការរួមភេទ
– អមត្ថភាពក្នុងការសម្រេចកាមឈានដល់ចំណុចកំពូល

មូលហេតុស្ទើរតែទាំងអស់នៃការខូច​មុខ​ងារផ្លូវភេទ គឺអាច​ព្យាបាលចូល។ ទំនាក់ទំនងនៃការព្រួបារម្ភ និងការយល់ដឹងពីរាងកាយរបស់ខ្លួន និងការឆ្លើយតបធម្មតា​ទៅនឹង​សកម្មភាព​​ផ្លូវ​ភេទគឺ ជា​ជំហានដ៏សំខាន់ឆ្ពោះ​ទៅរកការទទួលបាន​ការ​ពេញចិត្ត​ខាងផ្លូវភេទ៕

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.