គយគន់រូបថតប៉ុន្មានសន្លឹករបស់លោក Barak Obama ជាមួយគ្រូសារ

9
Cambodia Website Design

លោក Barak Obama ជាប្រធានាធិបតី ទី៤៤ របស់ សហរដ្ឋអាមេរិក។

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: August 4, 1961 (អាយុ 54), Honolulu, Hawaii, United States
Cambodia Website Design
កំពស់: 1.85 m
ឈ្មោះពេញ: Barack Hussein Obama II
គ្រួសារ: Michelle Obama (m. 1992)
មាតាបិតា: Ann Dunham, Barack Obama, Sr.

You might also like More from author

Comments are closed.