លោក សម រង្ស៊ី បានបកស្រាយពីបច្ចេកទេសទំនើប ក្នុងការប្រើប្រាស់ផែនទីស្របច្បាប់ ដើម្បីកំណត់បន្ទាត់ព្រំដែនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

1
Cambodia Website Design

០៥ កក្កដា ២០១៥ / 05 July 2015 – 10:00 a.m.

ព្រឹកមិញនេះ  លោក សម រង្ស៊ី បានបកស្រាយពីបច្ចេកទេសទំនើប ក្នុងការប្រើប្រាស់ផែនទីស្របច្បាប់ ដើម្បីកំណត់បន្ទាត់ព្រំដែនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។

 

You might also like More from author

Comments are closed.