អាជ្ញាធរស្រុកភ្នំស្រួច និងក្រុមកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុន អ៊ុក ឃុន បានបញ្ជូនគ្រឿងចក្រមកបំផ្លាញរបង និងដំណាំ

6
Cambodia Website Design

១០ វិច្ឆិកា ២០១៥ / 10 November 2015

អាជ្ញាធរស្រុកភ្នំស្រួច និងក្រុមកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុន អ៊ុក ឃុន បានបញ្ជូនគ្រឿងចក្រមកបំផ្លាញរបង និងដំណាំ ព្រមទាំងដុតបំផ្លាញខ្ទមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីរំលោភយកដី ដែលស្ថិតនៅភូមិ១ ឃុំត្រែងត្រយឹង ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ នាថ្ងៃទី ០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥។

Comments

comments

You might also like More from author