ស្ដាប់ការឈឺចាប់របស់ កម្មករ កម្មការនី នៃរោងចក្រ ហុងសេនថេកស្តាយ និង យានតារ៉ុងហ្វុង

3
Cambodia Website Design

១១ វិច្ឆិកា ២០១៥ / 11 November 2015- 14:30 – Workers’ protest.

កម្មករ កម្មការិនី នៃរោងចក្រ ហុងសេនថេកស្តាយ និង យានតារ៉ុងហ្វុង ដែលស្ថិងនៅភូមិ តាឌូ សង្កាត់ រកាក្រៅ ក្រុងដូងកែវ ខេត្ត តាកែវ កំពុងធ្វើកូដកម្មនៅមុខក្រសួងការងារ ដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនេះ។
Striking workers are protesting abuses at their factories in Takeo province: continuous increase in imposed production rates, permission required before going to the toilets, salaries below survival levels. They demand better living conditions ensuring human dignity. The protest is taking place in front of the Ministry of Labour in Phnom Penh.

Cambodia Website Design

Comments

comments

You might also like More from author