ស្វែងយល់អំពី ជំងឺលើសឈាម (Hypertension)

15
Cambodia Website Design

ជំងឺលើសឈាម ជាជំងឺមួយដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់លាននាក់ ក្នុងមួយឆ្នាំ នៅលើពិភពលោក។ ជំងឺលើសឈាមនេះ ត្រូវបានចាត់ទុកថា ជា «ឃាតករសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់» មួយ។ ដូច្នេះ ចូរធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ទទួលទាន និងរបៀបរបបរស់នៅ ដើម្បីការពារសុខភាព និងបង្ការជំងឺលើសឈាម។

៙ មូលហេតុជំងឺលើសឈាម ៖ មនុស្សចាស់ អ្នកធាត់ (Obesity) ផឹកស្រា ជក់បារី Genetic Factor អ្នកមានជម្ងឺតំរង់នោមជាដើម។ ជំងឺលើសឈាមមានន័យថា សំពាធឈាមសសៃអារទែលើសពី ១៤០/៩០ mmHg.

៙ រោគសញ្ញា ជំងឺលើសឈាម ៖ ចំពោះមនុស្សភាគច្រើនការលើសឈាមមិនបានធ្វើឱ្យមានរោគសញ្ញាអ្វីទេ ថ្វីបើថាមានការជួនគ្នានៃរោគសញ្ញាមួយចំនួនដែលគេគិតដោយមិនត្រឹមត្រូវទេថា ទាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងជំងឺលើសឈាម ដូចជាឈឺក្បាល រោយករ ហូរឈាមតាមច្រមុះ ខ្យល់ចាប់ មុខឡើងក្រហម និងអស់កម្លាំងជាដើម។ អ្នកមានជំងឺលើសឈាមអាចមានបណ្ដារោគសញ្ញាទាំងអស់នេះ ក៏ប៉ុន្ដែអ្នកដែលមានសម្ពាធឈាមធម្មតាក៏មានដូចគ្នាដែរ។ ជំងឺលើសឈាមធ្ងន់ធ្ងរ និងរ៉ាំរ៉ៃ ដែលមិនមានការព្យាបាល (ជាពិសេសគឺ Malignant Hypertension) អាចធ្វើឱ្យលេចចេញនូវរោគសញ្ញាមួយចំនួន ព្រោះវាអាចធ្វើឱ្យខូចខួរក្បាលភ្នែក បេះដូង និងតម្រងនោម។ អានបន្ត៖ http://rosemag.net/334

Cambodia Website Design

Comments

comments

You might also like More from author