លោក កែម ឡី៖ អ្នកនិពន្ធ និងតួសម្តែង

0 1
Cambodia Website Design

តើលោក កែម ឡី មានអ្វីចែកចាយទោនៅថ្ងៃនេះ? ថ្ងៃនេះលោកបានថតរូបជាមួយតារាល្បីឈ្មោះម្នាក់ លោកអ្នកពិតជាស្គាល់គាត់មិនខាន។ តើមានអ្វីខ្លះ?

អ្នកនិពន្ធ និងអ្នកដឹកនាំរឿងច្រើនស្ថិតនៅអាថ៌កំបាំង និងបង្កប់អត្តន័យ ខ្លឹមសារល្អ ឬអាក្រក់ទៅតាមសាច់រឿងនីមួយៗ។ ចំណែកតួសម្តែងមានគ្រប់ប្រភេទដូចជា តួឯក តួរង តួយក្ខ តួតាឥស្សី តួស្លូត។ល។

Cambodia Website Design

អ្នកមើលត្រូវតែចេះមើល មានជំនាញមើល និងវិភាគឲ្យបានសុីជម្រៅថាតើ អ្នកនិពន្ធក្នុងរឿងនយោបាយស្រុកខ្មែរ ចង់ឲ្យប្រទេសមានបន្ទាត់នយោបាយបែបណា? ចង់ឲ្យប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិបែបណា?

អ្នកមើលត្រូវសិក្សា និងសង្កេតមើលថាតើ នរណាជាអ្នកនិពន្ធពិតប្រាកដ ? ហើយនរណាជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងអ្នកដឹកនាំរឿងនយោបាយបច្ចុប្បន្ន ?

នៅសម័យអាវខ្មៅ ចិន និង យួនបង្កប់ ដែលជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងអ្នកនិពន្ធ និង អ្នកដឹកនាំរឿង ។ លើសពីនេះ ក្រុមពីរដែលត្រូវបង្កើតឡើង រួចទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរ ។ ទីបំផុត តួអង្គស្លូតមួយក្រុមដែលពុំបានសម្លាប់ខ្មែរនៅសម័យអាវខ្មៅត្រូវបានអ្នកនិពន្ធ និងអ្នកដឹកនាំរឿង លាបពណ៌បានសម្រេចថាជាមេដឹកនាំ និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបបអាវខ្មៅ ។ ចំណែកតួសម្តែងមួយក្រុមទៀតដែលជាតួសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរពិតប្រាកដនៅរបបអាវខ្មៅត្រូវបានប្រែកាឡាជាតួអង្គជួយសង្រ្គោះ និងជាតួអង្គចិត្តល្អ។

ប្រភព៖ www.facebook.com/KemLeyResearcherOfficial/

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.