គេហទំព័រសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្រ្ដីត្រូវបានគេលុកលុយជាលើកទីពីរ

0 0
Cambodia Website Design

ថ្ងៃនេះគេហទំព័ររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្រ្ដី(http://www.samdechhunsen.gov.kh/)ត្រូវបានក្រុមហែគើលុកលុយជាលើកទីពីរ ហើយបានផ្ញើរសារមួយចំនួនដូចតទៅ៖

 

Hun Sen Site Hack 01hunsen-site-hack-06-06-16

Cambodia Website Design

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.