ក្រុមការងារសម្ដេចបានដាក់គេហទំព័រស្ថិតនៅក្រោមការជួសជល់ហើយ

0 1
Cambodia Website Design

សូមជម្រាបថាគេហទំព័រសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្រ្ដីត្រូវបានគេលុកលុយជាលើកទីពីរនៅថ្ងៃនេះ ហើយពួកគេក៏បានគម្រាមថានឹងបន្ដលុកលុយទៀតប្រសិនបើមានការមិនពេញចិត្ដអ្វីមួយជាមួយលោក។ នេះជាទង្វើមួយដែលយើងមិនគួរធ្វើឡើយសម្រាប់យើងជាប្រជារាស្រ្ដខ្មែរ នេះបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងតែបង្អាប់ដល់វិស័យពត៌មានវិទ្យានៅក្នុងស្រុកខ្មែរផងដែរ។

hunsen-site-hack-06-06-16

 

Cambodia Website Design

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.