ទេវតាជិះឡានក្រហម ចុះមក​កម្សាន្តជីវិតបែបមនុស្សលោក​ ទិញសៀវភៅនៅបណ្ណាគារ

16
Cambodia Website Design

គោលបំណងនៅក្នុងរូបភាពគឺនិយាយពីដំណើរកម្សាន្តរបស់ទេវតា តើនឹងមានរឿងអ្វីខ្លះកើតឡើងនៅពេលដែលទេវតាចុះមកឋានកណ្តាលដើម្បីស្វែងយល់ពីដំណើរជីវិតរបស់មនុស្ស។ ទេវតាបានទៅដើរផ្សារទំនើបដើម្បីទិញឥវ៉ាន់យកមកចម្អិនអាហារថ្ងៃត្រង់
ប៉ុន្តែទេវតាបានជិះឡានពីព្រោះឥឡូវនេះជាសតវត្សទី២១។ សូម្បីតែទេវតាក៏អានសៀវភៅដើម្បីស្វែងរកចំណេះដឹងបន្ថែមដូចមនុស្សដែរ ថែមទាំងរៀនប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចទំនើបរបស់មនុស្សលោកទៀតផង។

1

Cambodia Website Design

2 3 4 5

Produce By : Sabay Der
Model: Sokunthy KEO Sokunthy Keo
Photographer: EM Karuna Em Karuna
Stylist : Yulianna BELLINI Yulianna Bellini
Place: IFC (with books, in the office, with headphones )
Place: Pavilion Hotel by MAADS (with the car)

ប្រភព៖http://der.sabay.com/article/9126

Comments

comments

You might also like More from author