លោក កែម ឡី៖ តើការបាត់បង់ទឹកដី និងធនធានកន្លងមក ជាកំហុសអ្នកណា ?

6
Cambodia Website Design

លោក កែម ឡី មានអ្វីខ្លះទៀតថ្ងៃនេះ? សូមអានដូចខាងក្រោម៖

បាត់បង់ទឹកដី ព្រៃឈើ និងធនធានសង្គមពីសម័យមុន វាមិនមែនជាកំហុសបស់ខ្មែរជំនាន់យើងទេ។ ប៉ុន្តែប្រសិនណាយើងបណ្តោយឲ្យបាត់បង់ទឹកដី ព្រៃឈើក្នុងសម័យនេះ វាជាកំហុសរបស់យើងជំនាន់នេះ និងយើងក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ខ្មែរជំនាន់ក្រោយ ពីព្រោះយើងពុំបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងពេញលេញក្នុងការការពារ និងថែទាំយ៉ាងម៉ត់ចត់ ។

លើសពីនេះ ការដែលឲ្យមេដឹកនាំកាច់ចង្កូតនយោបាយកម្ពុជា និងប្រទេសធ្លាក់ផ្លូវ និងបត់បែនតាមចិត្តចង់ ក៏ជាកំហុសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែរ ពីព្រោះយើងមិនជួយចូលរួមតម្រង់ការដឹកនាំរបស់ពួកគាត់ជាប្រចាំតាមគ្រប់មធ្យោបាយ ។

Cambodia Website Design

បរបរ នំបញ្ចុក និងគុយទាវ ក្នុងផ្សារតែងតែឆ្ងាញ់ជាងតាមហាងធំៗនានា ក៏ដោយសារតែមីងៗក្នុងផ្សារតែងតែផ្តល់យោបល់ និងរិះគន់ស្ថាបនាជាប្រចាំ ។ ផ្ទុយទៅវិញ ក្នុងហាងធំៗ ទោះឆ្ងាញ់ និងមិនឆ្ងាញ់ក្តី យើងមិនដែលហ៊ានរិះគន់ទេ និងមិនដឹងរិះគន់នរណា ។

ប្រភព៖ https://www.facebook.com/KemLeyResearcherOfficial/

Comments

comments

You might also like More from author