គេហទំព័រ​អង់គ្លេស ប្រៀប​ប្រាសាទ​ខ្មែរ​ពី​មុន ​និង​ឥលូវ

0

ម្ដងហើយម្ដងទៀត កម្ពុជាតែងទទួលបាន ការចាប់អារម្មណ៍ ពីបណ្ដាគេហទំព័រល្បីៗលើពិភពលោក។  ប៉ុន្មានថ្ងៃមុន ដំរីវត្តភ្នំ និងរមណីយដ្ឋានតាតៃ បានល្បីដល់គេហទំព័រអង់គ្លេស BBC និង Daily Mail ខណៈថ្ងៃនេះ Telegraph បានប្រៀបធៀបប្រាសាទខ្មែរ ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍។

គេហទំព័រខាងលើ បានធ្វើការប្រៀបធៀបប្រាសាទខ្មែរ កាលមុន និងបច្ចុប្បន្ន ពោលគឺរូបភាពស្រមៃពេលប្រាសាទនៅថ្មី និងរូបភាពជាក់ស្ដែងនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ តោះ! បើចង់ដឹងថាតើ សារព័ត៌មានអង់គ្លេសមួយនេះ ប្រៀបធៀបបែបណា ហើយសមដែរឬទេ សូមប្រិយមិត្ត ទស្សនាខាងក្រោម (រូបលើជារូបស្រមៃពីដើម និងរូបក្រោមជារូបបច្ចុប្បន្ន)៖

33 43

53

62

74

83

93

ប្រពភ៖ news.sabay.com.kh

លោកអ្នកអាចអានពត៌មានផ្សេងទៀត ពីអ្នកណិពន្ធ

Leave A Reply

Your email address will not be published.