រូបភាព (JPEG) ឬឯកសារ PDF ជាប្រភពក្នុងការហេគ iPhone

21
Cambodia Website Design

ប្រភព៖ Secudemy.com
គ្មានអីដែលអាក្រក់ជាងដឹងថា ឯកសារជារូបភាពធម្មតា (JPEGs), ឯកសារប្រភេទ PDFs និង Font Files អាចហេគចូលទៅកាន់ iPhone, iPad និង iPod របស់អ្នកនោះទេ។

ជាការពិតណាស់ ហេគឃ័រអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ Apple’s iOS របស់អ្នកពីចម្ងាយ ដោយគ្រាន់តែអ្នកបើកមើលឯកសារជារូបភាព JPEG ឬ PDF តាមរយៈវិបសាយ ឬអ៊ីម៉ែលតែប៉ុណ្ណោះ។ នេះគឺជាចំនុចខ្សោយដែលត្រូវបានគេដាក់លេខសំគាល់ CVE-2016-4673 ដែលក្នុងពេលនេះ ក្រុមហ៊ុន Apple បានបញ្ចេញនូវជំនាន់ចុងក្រោយនៃ iOS របស់ខ្លួន (iOS 10.1) សម្រាប់ iPhones និង iPads រួចទៅហើយសម្រាប់ធ្វើការជួសជុលបញ្ហានេះ។

Cambodia Website Design

ហេតុដូច្នេះហើយ អ្នកប្រើប្រាស់ដែលដំណើរការជំនាន់ iOS ទាប សូមធ្វើការអាប់ដេតជាបន្ទាន់មកកាន់ជំនាន់ចុងក្រោយគឺ 10.0 ។ ក្រៅតែពីជួសជុលបញ្ហានេះ វាក៏ធ្វើការអាប់ដេតទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខចំនួន ១១ចំនុចនៅក្នុង firmware របស់ iPhone, iPad និង iPod Touch។

ដើម្បីធ្វើការអាប់ដេត សូមចូលទៅកាន់ Settings > General > Software Update ។

អាប់ដេតសម្រាប់ MAC, Apple Watch និង AppleTV

ក្រុមហ៊ុន Apple ក៏បានបញ្ចេញនូវការអាប់ដេតសម្រាប់ Mac PCs, Apple Watches និង Apple TVs ផងដែរ ហេតុដូច្នេះហើយ អ្នកប្រើប្រាស់ Mac ទាំងអស់ត្រូវបានណែនាំឲ្យធ្វើការអាប់ដេតប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនទៅកាន់ macOS Sierra (10.12.1) ដែលធ្វើការជួសជុលកំហុសឆ្គងចំនួន ១៦ចំនុច។

ក្នុងនេះដែរ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Apple Watch ក៍ត្រូវបានណែនាំឲ្យធ្វើការអាប់ដេតទៅកាន់ watchOS 3.1 ដែលធ្វើការជួសជុលកំហុសឆ្គងចំនួន ៨ចំនុច។

ចំណែកឯ AppleTV ក៏ត្រូវតែធ្វើការអាប់ដេតទៅកាន់ tvOS 10.0.1 ដែលមានការជួសជុលកំហុសទៅលើចំនុចខ្សោយចំនួន ១០ចំនុច។

Comments

comments

You might also like More from author