ប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន 57% គាំទ្រលោកត្រាំជាប្រធានាធិបតី ស.រ.អ​?

0

បើយោងទៅតាមគេហទំព័រ worldwide.vote ដែលគេហទំព័រដ៏ល្បីមួយដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការវាស់ស្ទង់មតិនៃការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសនិមួយៗ បានបង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជាបានជ្រើរើលោកត្រាំធ្វើជាប្រធានាធិបតីថ្មីដែលនឹងជំនួស លោក បារ៉ាក់អូបាម៉ា ចំនួន 57%។ តែនេះមិនបានឆ្លុុះបញ្ចាំងជាទូទៅថាប្រជាជនទាំងដែលបោះនៅលើគេហទំព័រនោះមកពីប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់នោះទេ។

សូមមើលជំនួនគាំទ្រទាំអស់នៅទីនេះ៖ https://worldwide.vote/hillary-vs-trump/#/results/total

trump_and_clinton

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.