Ultimate magazine theme for WordPress.

គន្លឹះទាំង ៨ ក្នុងការបង្កើនភាពលូតលាស់សម្រាប់អាជីកម្ម ដើម្បីឆាប់ទទួលបានជោគជ័យ

ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ អ្នកត្រូវការផែនការល្អនិងជំនាញ ដើម្បីឱ្យមានភាពងាយស្រួលបត់បែនក្នុងវិស័យនេះ ​។ មនុស្សជាច្រើនចាប់ផ្តើមគិតេពីអាជីវកម្ម ដែលពួកគេនឹងបើកនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេឬបើកទ្វាររបស់ខ្លួនហើយចាប់ផ្តើមធ្វើឱ្យមានប្រាក់តាមដែលពួកគេបានគិត តែវាក៏ពិបាកផងដែរ ។ អ្នកត្រូវជៀសវាងក្នុងបណ្តាក់ទុនអាជីវកម្មដោយការចំណាយពេលរបស់អ្នកនៅស្ងៀម ហើយចាប់ផ្តើមធ្វើវាឡើងដើម្បីឆាប់ទទួលបានជោគជ័យ ។

យើងសូមបង្ហាញវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនផងដែរ៖

១. ទទួលរៀបចំ
ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីត្រូវបានរៀបចំ ហើយវានឹងជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចភារកិច្ច។ ជាវិធីល្អមួយ អ្នកត្រូវរៀបចំសៀវភៅបញ្ជីចំណូលចំណាយរបស់អ្នកប្រចាំថ្ងៃ ។ ការធ្វើបញ្ជីនេះឡើងដើម្បីឱ្យអ្នកដឹងឱ្យបានច្បាស់លាស់ពីប្រាក់ដែលចាំបាច់ត្រូវចំណាយ និងជួយដាស់តឿនអ្នកពីការគ្រប់គ្រងការចំនាយផងដែរ ។

២. រក្សាកំណត់ត្រាលម្អិត
រាល់អាជីវកម្មទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវរក្សាកំណត់ត្រាលម្អិត ។ អ្នកត្រូវដឹងពីកន្លែងដែលអាជីវកម្មនេះត្រូវឈរ និងបញ្ហាដែលត្រូវប្រឈម ហើយកាន់តែត្រូវដឹងពីសក្តានុពលរបស់អាជីវកម្មក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចនឹងជួបប្រទះ ។

៣. វិភាគការប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នក
ការប្រកួតប្រជែងជាគ្រាប់ពូជលទ្ធផលល្អបំផុត ។ ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យអ្នកមិនអាចមានការភ័យខ្លាចក្នុងការសិក្សានិងរៀនពីដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នកនោះទេ ។ បន្ទាប់ពីបានសិក្សារៀនសូត្រពីពួកគេ អ្នកអាចអនុវត្តនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើឱ្យទទួលបានជោគជ័យបន្ថែមទៀត។

៤. យល់ពីហានិភ័យនិងរង្វាន់
អ្នកត្រូវដឹងពីហានិភ័យដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកត្រូវប្រឈម ហើយគណនាវាដើម្បីប្រែក្លាយទៅជាភាពជោគជ័យរបស់អ្នក ។

៥. ចូរមានគំនិតច្នៃប្រឌិត
អ្នកត្រូវតែស្វែងរកវិធីដើម្បីកែលម្អអាជីវកម្មរបស់អ្នកនិងដើម្បីធ្វើឱ្យវាឈានមុខជានិច្ចពីការប្រកួតប្រជែងនេះ ។ ត្រូូវមានការបើកចំហទៅកាន់គំនិតថ្មីនិងវិធីសាស្រ្តថ្មីដើម្បីអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

៦. នៅតែបន្តគោលដៅ
ពាក្យចាស់ពោលថា “ទីក្រុងរ៉ូមមិនត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងមួយថ្ងៃនោះទេ ”  ។ ការបើកអាជីវកម្មមួយក៏ដូចគ្នា រាល់ការចាប់ផ្តើុមក៏សុទ្ធតែមិនមែនទទួលបានជោគជ័យភ្លាមៗដូចក្តីប្រាថ្នានោះដែរ គឺវាត្រូវការពេលវេលា និងការតាំងចិត្តខំប្រឹងរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើវា ។

៧. រៀបចំដើម្បីធ្វើការលះបង់
ការឆ្ពោះទៅរកការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មជាការងារលំបាក ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអ្នកបើកទ្វាររបស់អ្នក ការងាររបស់អ្នកគ្រាន់តែបានចាប់ផ្តើមប៉ុណ្ណោះ ។ ខណៈពេលនេះអ្នកត្រូវលះបង់ពេលវេលាជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ ។

៨. ផ្តល់នូវសេវាកម្មអស្ចារ្យ
អាជីវកម្មជាច្រើនទទួលបានជោគជ័យ ភាគច្រើនគឺអាស្រ័យលើការផ្តល់សេវាកម្មល្អជូនភ្ញៀវរបស់ពួកគេ ។ ប្រសិនបើអ្នកបានផ្តល់សេវាកម្មល្អដល់ភ្ញៀវរបស់អ្នក នោះអ្នកនឹងទទួលជោគជ័យលើដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នក ៕

ប្រភព៖ http://www.kohthmey.com/thread-44198-1-1.html

Comments
Loading...