Ultimate magazine theme for WordPress.

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកសរសេរផែនការអាជីវកម្ម?

ផែនការអាជីវកម្ម គឺជាប្លង់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងមិនដើរទៅរកទីលំនៅទទេទេហើយអ្នកគ្រាន់តែចាប់ផ្តើមលេងពិលជាមួយគ្នាប្រសិនបើអ្នកចង់សង់ផ្ទះ។ ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដោយគ្មានផែនការអាជីវកម្មគឺគ្រាន់តែជាការល្ងង់។

មិនដូចផ្ទះមួយទេជំនួញមិនមានស្ថេរភាពទេ។ ជាញឹកញាប់យើងមានកំហុសក្នុងការគិតអំពីគម្រោងអាជីវកម្មមួយដែលជាឯកសារតែមួយដែលអ្នកគ្រាន់តែដាក់បញ្ចូលគ្នានៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងហើយបន្ទាប់មកកំណត់យកមួយឡែកសិន។ អ្វីមួយដើម្បីពិនិត្យមើលបញ្ជីការងារត្រូវធ្វើនិងត្រូវធ្វើដោយ។

ប៉ុន្តែជាការពិតផែនការអាជីវកម្មសម្រាប់អាជីវកម្មណាមួយនឹងផ្លាស់ប្តូរក្នុងពេលដែលអាជីវកម្មបានរីកចម្រើនហើយអាជីវកម្មជាក់លាក់ណាមួយអាចមានផែនការអាជីវកម្មច្រើននៅពេលគោលដៅរបស់ខ្លួនមានការផ្លាស់ប្តូរ។

នៅក្នុង ជំហាននៃ ការ រីកចំរើន ផែនការអាជីវកម្មទាន់សម័យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការ ព្យាករ ឬបង្កើនដើមទុនបន្ថែមសម្រាប់ពង្រីកហើយប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្ត លក់ ឬ បិទ អាជីវកម្មផែនការអាជីវកម្មអាចរួមបញ្ចូលយុទ្ធសាស្រ្តនិងការកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ ការផ្ទេរទៅជាកម្មសិទ្ធិថ្មីឬរំលាយក្រុមហ៊ុន ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាហេតុផលប្រាំយ៉ាងដែលអ្នកគួរតែសរសេរផែនការអាជីវកម្មនៅពេលចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី។

01 – ដើម្បីសាកសួរពីលទ្ធភាពនៃគំនិតអាជីវកម្មរបស់អ្នក


អ្នកជំនួញដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតពិនិត្យឡើងវិញនូវភ័ស្តុតាងនៅក្នុងការិយាល័យដែលមានពន្លឺថ្ងៃ ការសរសេរផែនការអាជីវកម្ម គឺជាវិធីល្អបំផុតដើម្បី សាកល្បងថាតើគំនិតនៃការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មគឺអាចធ្វើទៅបាន ទេក្រៅពីការចេញនិងធ្វើវា។ ក្នុងន័យនេះផែនការអាជីវកម្មគឺជាសំណាញ់សុវត្ថិភាពរបស់អ្នក។ ការសរសេរផែនការអាជីវកម្មអាចជួយសន្សំសំចៃពេលវេលានិងថវិកាឱ្យបានច្រើនប្រសិនបើធ្វើការតាមផែនការអាជីវកម្មបង្ហាញថាគំនិតអាជីវកម្មរបស់អ្នកមិនអាចទ្រទ្រង់បាន។

ជាញឹកញាប់គំនិតនៃការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មមួយត្រូវបានបោះបង់ចោល នៅការវិភាគទីផ្សារ ឬ ដំណាក់កាលវិភាគការប្រកួតប្រជែង ដោយដោះលែងអ្នកឱ្យឈានទៅរកគំនិតថ្មី (និងល្អប្រសើរជាងមុន) ។

02 – ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអាជីវកម្មថ្មីរបស់អ្នកឱកាសដ៏ល្អបំផុតនៃភាពជោគជ័យ


ដៃគូអាជីវកម្មញញឹមនៅក្នុងបារស្រា ការសរសេរផែនការអាជីវកម្មនឹងធានាថាអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគោលបំណងប្រតិបត្តិការនិងហិរញ្ញវត្ថុទូលំទូលាយនៃ អាជីវកម្មថ្មី របស់អ្នកនិងព័ត៌មានលម្អិតដូចជាថវិកានិង ការធ្វើផែនការទីផ្សារ ។

ការចំណាយពេលដើម្បីធ្វើការតាមរយៈដំណើរការនៃការសរសេរផែនការអាជីវកម្មមួយនឹងធ្វើឱ្យមានការ ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដ៏ រលូននិងមានបញ្ហាមិនដឹងទុកជាមុនតិចជាងនៅពេលដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកត្រូវបានបង្កើតឡើង។

03 – ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព, ដូចជាធនាគារ


ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំកម្ចីខ្នាតតូច អ្នកនឹងត្រូវការទាំងប្រតិបត្តិការនិងដើមទុនចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មីហើយអ្នកគ្មានសង្ឃឹមក្នុងការទទួលបានលុយពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលបានបង្កើតឡើងដូចជាធនាគារដោយគ្មាន ផែនការអភិវឌ្ឍន៏ល្អ ។

ហើយអាជីវកម្មដែលបង្កើតឡើងជារឿយៗ ត្រូវការប្រាក់ផងដែរដើម្បីធ្វើរឿងដូចជាទិញឧបករណ៍ថ្មី ឬទ្រព្យសម្បត្តិឬដោយសារតែការធ្លាក់ចុះទីផ្សារ។ ការមានផែនការអាជីវកម្មផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងការទទួលបានលុយដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីបន្តប្រតិបត្តិការឬពង្រីក។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចីអាជីវកម្ម ។

04 – ដើម្បីធ្វើឱ្យផែនការពាណិជ្ជកម្មអាចគ្រប់គ្រងបាននិងមានប្រសិទ្ធភាព


ក្រុមច្នៃប្រឌិតគូរផែនការអាជីវកម្មមួយ ផែនការអាជីវកម្មគឺមានសារៈសំខាន់ប្រសិនបើអ្នកកំពុង គិតពីការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ប៉ុន្តែវាក៏ជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មដែលបានបង្កើតឡើង។ អាជីវកម្មប្រកបដោយសក្ដានុពលមានលក្ខណៈថាមវន្ត។ ពួកគេផ្លាស់ប្តូរនិងរីកចម្រើន។ ផែនការអាជីវកម្មដើម របស់ ក្រុមហ៊ុន ត្រូវតែកែលម្អឡើងវិញនៅពេល គោលដៅថ្មីត្រូវបានកំណត់ ។

ការពិនិត្យឡើងវិញនូវផែនការអាជីវកម្មក៏អាចជួយអ្នកឱ្យឃើញនូវអ្វីដែលគោលដៅត្រូវបានសម្រេច, ការផ្លាស់ប្តូរអ្វីដែលត្រូវធ្វើឬ ទិសដៅថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក ។ ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរហ័សសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច នឹងចាប់ផ្តើមអ្នក។

05 – ទាក់ទាញវិនិយោគិន


បុរសវ័យក្មេងឈរនៅក្បែរក្រុមហ្វូងមនុស្សសម្លឹងមើលឡើង មិនថាអ្នកចង់ទិញទំនិញអាជីវកម្មរបស់អ្នកទៅ រកអ្នកវិនិយោគមូលធន ឬ ទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគ ទេអ្នកត្រូវមានផែនការអាជីវកម្មរឹងមាំ។ បទបង្ហាញមួយអាចបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេប៉ុន្តែពួកគេត្រូវការឯកសារដែលគេអាចសរសេរបានយ៉ាងល្អដែលពួកគេអាចយកទៅសិក្សាហើយមុននឹងពួកគេត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើការវិនិយោគ។

ត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ ផែនការអាជីវកម្ម របស់អ្នកត្រូវបានពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់; អ្នកវិនិយោគមូលធនទាំងពីរនិងវិនិយោគិនទេវតានឹងចង់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃខាងក្រោយទូលំទូលាយនិង ការវិភាគការប្រកួតប្រជែង ដើម្បីឱ្យប្រាកដថាអ្វីដែលបានសរសេរនៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នកគឺពិតជាករណី។

Comments
Loading...