Ultimate magazine theme for WordPress.

តើអ្វីជាផែនការអាជីវកម្ម?

អាជីវកម្មរឹងមាំទាំងអស់ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងផែនការអាជីវកម្មរឹងមាំ

និយមន័យ

ផែនការអាជីវកម្ម គឺជាឯកសារមួយដែលសង្ខេបគោលដៅប្រតិបត្តិការនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃអាជីវកម្មនិងមានផែនការលម្អិតនិងថវិកាបង្ហាញពីរបៀបដែលគោលបំណងត្រូវបានសំរេច។ វាគឺជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវដល់ភាពជោគជ័យនៃអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ សម្រាប់នរណាម្នាក់ដែល ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម វាជាជំហានដំបូងដ៏សំខាន់។

តើអ្វីជាសមាសភាគនៃផែនការអាជីវកម្ម?

ផែនការអាជីវកម្មផ្លូវការនិងផ្លូវការមានផ្នែកដូចតទៅ:

  • ទិដ្ឋភាពឧស្សាហកម្ម
  • វិភាគទីផ្សារ
  • ការវិភាគប្រកួតប្រជែង
  • គម្រោង​ការ​ទីផ្សារ
  • ផែនការគ្រប់គ្រង
  • ផែនការប្រតិបត្តិការ
  • ផែនការហិរញ្ញវត្ថុ
  • ឧបសម្ព័ន្ធនិងវត្ថុតាង

សូមមើល គ្រោងផែនការអាជីវកម្ម សម្រាប់ការពិពណ៌នាបន្ថែមលើផ្នែកនីមួយៗនៃផែនការ។

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកគ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើមបង្កើតផែនការអាជីវកម្មមួយ?

ប្រសិនបើអ្នក មានគំនិតចាប់ផ្តើមការបណ្តាក់ទុនថ្មី ផែនការអាជីវកម្មគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីកំណត់ថាតើគំនិតអាជីវកម្មរបស់អ្នកអាចសម្រេចបានឬយ៉ាងណា។ គ្មានចំណុចណាមួយដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មទេប្រសិនបើមានឱកាសតិចតួចឬគ្មានឱកាសដែលអាជីវកម្មនេះនឹងទទួលបានផលចំណេញ – ផែនការអាជីវកម្មអាចជួយពន្យល់ពីឱកាសនៃភាពជោគជ័យនៃអាជីវកម្មថ្មីរបស់អ្នក។ ហើយក្នុងករណីជាច្រើនអ្នកដែលចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មីមិនមានលុយដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដែលពួកគេចង់ចាប់ផ្តើមនោះទេ។ ប្រសិនបើត្រូវការ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសំរាប់ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម អ្នកត្រូវមាន ផែនការអាជីវកម្មដែលត្រៀមខ្លួនរួចហើយ ដើម្បីបង្ហាញពីវិនិយោគិនដែលមានសក្តានុពលដែលបង្ហាញអំពីរបៀបដែលអាជីវកម្មដែលស្នើសុំនឹងទទួលបានផលចំណេញ។

ឧទាហរណ៍ ការវិភាគទីផ្សារ នឹងបង្ហាញថាតើមានតម្រូវការគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់អ្នកនៅក្នុង ទីផ្សារគោលដៅ របស់អ្នកឬទេប្រសិនបើទីផ្សារត្រូវបានបំពេញរួចរាល់ហើយគំរូអាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរ (ឬលុបចោល) ។

ការវិភាគការប្រកួតប្រជែង នឹង ពិនិត្យភាពខ្លាំងនិងភាពទន់ខ្សោយនៃការប្រកួតប្រជែង និងជួយដឹកនាំយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកដើម្បីប្រមូលយកចំណែកទីផ្សារនៅក្នុង ផែនការទីផ្សារ របស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើទីផ្សារដែលមានស្រាប់ត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយដៃគូប្រកួតប្រជែងដែលបានបង្កើតឡើងនោះអ្នកនឹងត្រូវមានផែនការទីផ្សារដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនពីការប្រកួតប្រជែង (តម្លៃទាប, សេវាល្អប្រសើរជាងមុន ជាដើម)

ផែនការគ្រប់គ្រង បង្ហាញអំពីរចនាសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មការគ្រប់គ្រងនិងតម្រូវការបុគ្គលិករបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអាជីវកម្មរបស់អ្នកត្រូវការជំនាញនិងជំនាញគ្រប់គ្រងជាក់លាក់អ្នកនឹងត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ស្វែងរកនិង ជួលបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពនិងរក្សាទុក ។

ផែនការប្រតិបត្តិ ពិពណ៌នាអំពីសម្ភារៈបរិក្ខារការស្តុកទុកនិងការផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នក។ ទីតាំងពាណិជ្ជកម្ម និងលទ្ធភាពទទួលបានភាពងាយស្រួលគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មជាច្រើន – ប្រសិនបើនេះជាករណីដែលអ្នកនឹងត្រូវពិនិត្យកន្លែងសក្តានុពល។ ប្រសិនបើអាជីវកម្មដែលអ្នកស្នើសុំត្រូវការគ្រឿងបន្លាស់ឬវត្ថុធាតុដើមដើម្បីផលិតទំនិញដែលត្រូវលក់ទៅឱ្យអតិថិជនអ្នកនឹងត្រូវពិនិត្យមើល សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែល មានសក្តានុពល។

ផែនការហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាកត្តាកំណត់ថាតើគំនិតអាជីវកម្មដែលអ្នកស្នើឡើងទំនងជាទទួលបានជោគជ័យ (ប្រសិនបើត្រូវការ ហិរញ្ញប្បទាន ) តើអ្នកទំនងជាទទួលបានមូលនិធិដែលចាប់ផ្តើមពី ទុនវិនិយោគ ឬ ទុនបម្រុង ពីធនាគារ វិនិយោគិនទេវតា ឬទេ? , ឬអ្នក វិនិយោគមូលធន ។ អ្នកអាចមានគំនិតដ៏ល្អសម្រាប់អាជីវកម្មនិងការធ្វើទីផ្សារការគ្រប់គ្រងនិងផែនការប្រតិបត្តិដ៏ប្រសើរប៉ុន្តែប្រសិនបើផែនការហិរញ្ញវត្ថុបង្ហាញថាជំនួញនឹងមិនបង្កើតប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់ពីការចំណាយដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញនោះគំរូអាជីវកម្មមិនអាចសម្រេចបានហើយគ្មានចំណុចចាប់ផ្តើមទេ។ ការបណ្តាក់ទុននោះ។

នៅក្នុងសង្ខេប, បន្ទាប់មក, ចម្លើយទៅនឹងសំណួរ, តើអ្វីជាផែនការអាជីវកម្មមួយ? គឺថាផែនការអាជីវកម្មគឺជាការឧស្សាហ៍ព្យាយាមដែលនឹងរារាំងអ្នកពីការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលានិងលុយលើការបណ្តាក់ទុនដែលនឹងមិនដំណើរការ។

នៅមានការសង្ស័យ? សូមមើល 5 ហេតុផលដែលផែនការអាជីវកម្មគឺជាគន្លឹះដើម្បីជោគជ័យ។

ផែនការអាជីវកម្មគឺជាការរស់នៅ

ដោយសារផែនការអាជីវកម្មមានការព្យាករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុលម្អិតការព្យាករណ៍អំពីដំណើរការអាជីវកម្មរបស់អ្នកនិងផែនការទីផ្សារវាជាឧបករណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ ការធ្វើផែនការអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃ ហើយវាគួរតែត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញជាទៀងទាត់និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមតម្រូវការ។

របៀបសរសេរផែនការពាណិជ្ជកម្ម

ការសរសេរ របស់ខ្ញុំស៊េរី ផែនការអាជីវកម្ម មួយផ្ដល់នូវសេចក្តីណែនាំលម្អិតសម្រាប់ការធ្វើការតាមផ្នែកនីមួយនៃផែនការអាជីវកម្ម។ គ្រោងផែនការអាជីវកម្ម គឺជាទំព័រចាប់ផ្តើម។ វារួមបញ្ចូលទាំងការពន្យល់សង្ខេបនៃមាតិកានៃផ្នែកនីមួយៗនៃផែនការ។

ចំណាំថាខាងលើនេះគឺជាការពន្យល់លម្អិតអំពីរបៀបសរសេរផែនការអាជីវកម្មជាផ្លូវការនិងពេញលេញ។ មាន ផែនការអាជីវកម្មផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងគ្នា ។

តើផែនការអាជីវកម្មខុសគ្នាពីសំណើរសុំវិនិយោគដែររឺអត់?

មិន​ច្រើន។ ពួកគេទាំងពីរមានមាតិកាដូចគ្នា។ អ្នកអាចគិតអំពីសំណើវិនិយោគមួយដែលជាផែនការអាជីវកម្មជាមួយអ្នកមើលផ្សេងគ្នា។ ផែនការអាជីវកម្មត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាឯកសារផ្ទៃក្នុងមួយមិនដូចសំណើវិនិយោគដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបង្ហាញដល់ភ្នាក់ងារខាងក្រៅ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគម្រោងអាជីវកម្មដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់វិនិយោគិនសូមមើល ការរៀបចំផែនការវិនិយោគរបស់វិនិយោគិនរួចរាល់ហើយ ។

Comments
Loading...