Ultimate magazine theme for WordPress.

ធ្វើដូចម្ដេចដឹងថា គំនិតអាជីវកម្មមួយល្អ?

យើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានគំនិតអាជីវកម្មជាច្រើន តែមិនប្រាកដថាគំនិតអាជីវកម្មទាំងនោះ សុទ្ធតែអាចនាំទៅទីផ្សារបានទេ។

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ៖  តើស្វែងរកគំនិតអាជីវកម្មតាមវិធីណា?

តាមការ ប៉ាន់ស្មាន មានសហគ្រាសថ្មីប្រហែលជាងពាក់កណ្ដាល ដែលបរាជ័យ។ ដូច្នេះ ដើម្បីកាត់បន្ថយលទ្ធភាពបរាជ័យ សហគ្រិនត្រូវវាយតម្លៃគំនិតអាជីវកម្ម ជាមុន។ ការវាយតម្លៃគំនិតអាជីវកម្ម គឺ ដើម្បីដឹងថា គំនិតអាជីវកម្មដែលលោកអ្នកកំពុងពិចារណានេះ ទំនងនឹងជោគជ័យឬទេ?

ការវាយតម្លៃទីផ្សារ ត្រូវធ្វើឡើងជា ៣ ដំណាក់កាល៖ ១)មើលថាតើមានអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់ឬទេ?  ២)ស្វែងយល់អំពីយោបល់របស់អតិថិជនសក្ដានុពល ដើម្បីកំណត់អតិថិជនគោលដៅនិងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ ​និង ៣)ត្រូវព្យាយាមលក់ផលិតផលសាកល្បង ។

១) ស្វែងរកអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់

យើងត្រូវស្វែងរកតាមមធ្យោបាយនានាដើម្បីដឹងថា អាជីវកម្មដែលយើងកំពុង ពិចារណា មានអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងហើយឬនៅ។ បញ្ហាមួយដែលតែងកើតឡើងជារឿយៗ គឺយើងគិតថា អាជីវកម្មដែលកំពុងពិចារណា ជាប្រភេទអាជីវកម្មមួយថ្មីដែលទើបរកនឹកឃើញ ឬបានឃើញនៅបរទេស ហើយគ្មាននៅក្នុងស្រុកទេ តែតាមពិតមាន សហគ្រិនផ្សេងបានធ្វើរួចទៅហើយ។

វិធីងាយៗក្នុងការសិក្សាអំពីអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់ គឺតាមរយៈ ការប្រើប្រាស់ Google, Facebook, Youtube, Instagram ជាដើម ពីព្រោះបច្ចុប្បន្ន នេះ យើងពិបាកនឹងស្រមៃថា មានអាជីវកម្មដែលអាចដំណើរការ ដោយ មិនមានការផ្សព្វផ្សាយ ឬបង្ហាញព័ត៌មាន តាមរយៈប្រព័ន្ធ អិនថើណែត ឬតាមបណ្ដាញសង្គមណាស់។ កម្មវិធីនានាដូចជា Google Maps មានបង្ហាញជូននូវឈ្មោះ និងទីតាំងអាជីវកម្មថែមទៀត។

លទ្ធផលនៃការស្វែងរកនេះ  ផ្ដល់នូវការ សន្និដ្ឋានពីរ៖

  • ប្រសិនបើរកឃើញថា មានអាជីវកម្មច្រើនហើយនៅក្នុង វិស័យដែលកំពុងពិចារណានេះ យើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែម អំពីអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់ទាំងនោះ ដើម្បីដឹងថា ពួកគេមានចំណុច ខ្សោយអ្វី ឬយើងអាចបន្ថែមចំណុចពិសេសអ្វី។ ប្រសិនបើឃើញមានចំណុចខ្សោយ ឬមាន លក្ខណៈពិសេសលើសគេ ដែលយើងអាចបន្ថែមបាន នោះទើបគួរពិចារណាចូលទៅក្នុងទីផ្សារនេះ។
  • ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើមិនឃើញមានអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់ទេ ក៏ត្រូវស្រាវជ្រាវបន្ថែមដែរថា តើធ្លាប់មានអាជីវកម្មប្រភេទដែលធ្លាប់ដំណើរការ ហើយបានបិទទៅវិញឬទេ? ប្រសិនបើធ្លាប់មាននោះ ត្រូវសិក្សាលម្អិតបន្ថែមទៀតថា ហេតុអ្វីបានជាគេមិនជោគជ័យ?
២) ស្វែងយល់អំពីយោបល់របស់អតិថិជនសក្ដានុពល

ម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវកំណត់ឳ្យច្បាស់ថា អតិថិជនគោលដៅរបស់ខ្លួនជានរណា? ការកំណត់អតិថិជនគោលដៅនេះមិនត្រូវទូលាយពេក ដែលនឹងធ្វើឳ្យយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់យើងគ្មានប្រសិទ្ធភាព។

ការស្វែងរកយោបល់របស់អតិថិជនគោលដៅនេះ ធ្វើឡើង ដើម្បីកំណត់អំពីប្រភេទអតិថិជនដែលត្រូវជ្រើសរើសយក និងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារពាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងគម្រូអាជីវកម្មដែលត្រូវអនុវត្តផងដែរ។

យើងត្រូវដឹងថា ផលិតផលខ្លះគឺសម្រាប់យុវវ័យ ហើយផលិតផលខ្លះគឺសម្រាប់តែអ្នកធ្វើការការិយាល័យ ហើយផលិតផលខ្លះទៀតគឺសម្រាប់ តែបញ្ញាវន្ដជាដើម។

ប្រភេទអតិថិជនខុសៗគ្នាបែបនេះ ក៏មានឥរិយាបថខុសៗគ្នាដែរ ក្នុង ការសម្រេចចិត្តទិញ។ ក្មេងៗតែចូលចិត្តភាពទំនើបនិងបច្ចេកវិទ្យា តែអ្នកមានគ្រួសារតែគិតអំពីផលធៀបថ្លៃនិងគុណភាព ក្នុងពេលដែល បញ្ញាវន្ដគិតអំពីតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ជាដើម។ ដូច្នេះ យុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្ម និងគំរូអាជីវកម្្មក៏ប្រែប្រួលទៅតាមនោះដែរ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការអង្កេតយោបល់អតិថិជនគោលដៅនេះ អាចត្រូវបានធ្វើច្រើនដង ដើម្បី អាចកំណត់បាននូវប្រភេទអតិថិជនគោលដៅ និងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ ក៏ដូចជាគម្រូអាជីវកម្ម ដែលសមស្របបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់យើង។

ការធ្វើអង្កេតនេះបានត្រឹមត្រូវ នឹងអនុញ្ញាតឳ្យម្ចាស់អាជីវកម្ម រៀបចំបានរួចរាល់ដើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម និងប្រកួតប្រជែងជាមួយ គូប្រជែងជាយថាហេតុ។

៣) លក់ផលិតផលសាកល្បង

ជាទូទៅ ការសម្ភាសផ្ទាល់មាត់ នឹងផ្តល់ព័ត៌មានច្រើនដែលមានប្រយោជន៍ សម្រាប់ការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ ។ តែជួនកាល ព័ត៌មាន ដែលទទួលបានពីការអង្កេត ក៏មិនសុក្រិតដែរ ដែលធ្វើឳ្យយុទ្ធសាស្ត្រ អាជីវកម្មដែលបានរៀបចំ ត្រូវទទួលបរាជ័យ។

បញ្ហានេះ កើតឡើងដោយសារកត្តាចិត្តសាស្ត្រ ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពខុសគ្នារវាងការប្រើប្រាស់លុយពិត (ពោលគឺការចំណាយជាក់ស្ដែង) និងការប្រើប្រាស់លុយឧទាហរណ៍ (ពោលគឺការសួរថាគ្រោងនឹងទិញឬទេ)។

ដូច្នេះ លោកអ្នកត្រូវព្យាយាមលក់ផលិតផលជាក់ស្ដែងតែម្ដងបើអាចទៅរួច ដោយទិញឬផលិតទំនិញដែលត្រូវលក់ក្នុងបរិមាណតូចមួយ ជាការសាកល្បង។ វិធីលក់បែបគឺសមស្របបំផុតសម្រាប់ការលក់អនឡាញ ដែលមិនតម្រូវឳ្យលោកអ្នកមានទំនិញក្នុងស្តុកច្រើន ឬមិនចាំបាច់មានទំនិញតែម្ដង។

ក្នុងករណីដែលលោកអ្នកផលិតខ្លួនឯង ជួនកាល លោកអ្នកអាចមិនចាំបាច់ផលិតទំនិញពេញលេញតែម្ដងទេ ពោលគឺអាចគ្រាន់តែផលិត ទំនិញ ឬសេវា តែក្នុងកម្រិតដែលអាចបង្ហាញបាន ជាមួយលក្ខណៈ សង្ខេប ជាជាងពេញលេញ ដែលត្រូវការចំណាយច្រើន ឬពេលវេលាយូរ ឬបច្ចេកវិទ្យាថ្លៃជាដើម។

Comments
Loading...