Ultimate magazine theme for WordPress.
Monthly Archives

ខែ​មីនា 2021

ជម្លោះរវាងម្ចាស់ហ៊ុន

ការចូលហ៊ុនគ្នាដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការអាជីវកម្មមួយ ផ្តល់នូវលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការទទួលជោគជ័យ ជាងការដំណើរការអាជីវកម្មតែម្នាក់ឯង ដោយយោងទៅហេតុផលជាច្រើន ។ បញ្ហា តែជាញឹកញាប់ តែងមានជម្លោះកើតឡើងរវាងសហស្ថាបនិក ឬភាគហ៊ុនិក នៃក្រុមហ៊ុន។…
អានបន្ដ...

ស្វែងយល់អំពីលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន

លក្ខន្តិកៈពង្រឹងយន្តការថ្លឹងថ្លែងអំំណាច សំដៅកាត់បន្ថយ​ហានីភ័យ, បង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការ និងលើកទឹកចិត្តគំនិតច្នៃប្រឌិត ។ និយមន័យ លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន គឺបទប្បញ្ញត្តិដែលឋានានុក្រមខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។ លក្ខន្តិកៈនេះត្រូវ…
អានបន្ដ...

វិនិយោគិនចង់ដឹងពីអ្វីខ្លះ មុននឹងចូលហ៊ុន?

ភាគហ៊ុនគឺប្រភពហិរញ្ញប្បទានដែលមានការពេញនិយមជាងគេ ដើម្បី ទ្រទ្រង់ក្រុមហ៊ុនក្នុងដំណាក់កាលកំណើន។ តែមុននឹងសម្រេចចិត្តចូលហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយ វិនិយោគិនដែលជាភាគហ៊ុនិកសក្ដានុពល តែងចង់ដឹងអំពីចំណុចដូចខាងក្រោម៖ ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ…
អានបន្ដ...

បានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម តែមិនទាន់ចំណេញ តើគួរធ្វើយ៉ាងណា?

សម្រាប់អាជីវកម្មស្ទើរតែទាំងអស់ ការចាប់ផ្ដើមដំបូង តែងមានការ ខាតបង់។ ក្នុងចំណោមអាជីវកម្មទាំងនោះ មានអាជីវកម្មមួយចំណួន ដែលនឹងនាំទៅដល់ប្រាក់ចំណេញ តែអាជីវកម្មមួយចំនួនទៀត នឹងមិនអាចនាំមកនូវប្រាក់ចំណេញបានទេ។ ការសម្រេចចិត្តរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្ម…
អានបន្ដ...

គម្រូអាជីវកម្ម​ (Business Model) ជាអ្វី?

គម្រូអាជីវកម្ម(Business Model) គឺសំដៅទៅបណ្ដុំនៃវិធីទាំងឡាយរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណូល និងប្រាក់ចំណេញ របស់ខ្លួន។ ក្នុងន័យនេះ ការណ៍ដែលមានគម្រូអាជីវកម្មច្បាស់លាស់ គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ សម្រាប់ចំណេញភាព និងចិរភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន ។…
អានបន្ដ...

ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គឺមិនអត់ប្រយោជន៍ទេ

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គឺជាកិច្ចនៃអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម រាល់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់តែងកំណត់នៅក្នុងលក្ខន្តិកះ អំពីសិទ្ធិអំណាចនិងតួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល តែក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនមិនបានអនុវត្តឪ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន ឬមិនអនុវត្តសោះតែម្ដង។…
អានបន្ដ...

តើស្វែងរកគំនិតអាជីវកម្មតាមវិធីណា?

មនុស្សម្នាក់ៗតែងមានក្ដីស្រមៃរៀងៗខ្លួន ហើយក្ដីស្រមៃញឹកញាប់បំផុត គឺ ការមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរ និងកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់។ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ យុវវ័យភាគច្រើននាសម័យបច្ចុប្បន្ន មានបំណងបង្កើតសហគ្រាសផ្ទាល់ខ្លួន ឳ្យបានលទ្ធផលដូច ហ្វេសប៊ុក ហ្គូកហ្គល…
អានបន្ដ...

ធ្វើដូចម្ដេចដឹងថា គំនិតអាជីវកម្មមួយល្អ?

យើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានគំនិតអាជីវកម្មជាច្រើន តែមិនប្រាកដថាគំនិតអាជីវកម្មទាំងនោះ សុទ្ធតែអាចនាំទៅទីផ្សារបានទេ។ អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ៖  តើស្វែងរកគំនិតអាជីវកម្មតាមវិធីណា? តាមការ ប៉ាន់ស្មាន មានសហគ្រាសថ្មីប្រហែលជាងពាក់កណ្ដាល ដែលបរាជ័យ។ ដូច្នេះ…
អានបន្ដ...

តើអ្វីជាផែនការអាជីវកម្ម?

អាជីវកម្មរឹងមាំទាំងអស់ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងផែនការអាជីវកម្មរឹងមាំ និយមន័យ ផែនការអាជីវកម្ម គឺជាឯកសារមួយដែលសង្ខេបគោលដៅប្រតិបត្តិការនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃអាជីវកម្មនិងមានផែនការលម្អិតនិងថវិកាបង្ហាញពីរបៀបដែលគោលបំណងត្រូវបានសំរេច។…
អានបន្ដ...