សោម វណ្ណស៊ូដានី និងវិជ្ជរ៉ាដានី ជួបគ្នាក្នុងភាពយន្តតែមួយ

0 1

តារាភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញពីរដួង សោម វណ្ណស៊ូដានី និងវិជ្ជរ៉ាដានី បានជួបគ្នាក្នុងខ្សែភាពយន្តជាច្រើន ប៉ុន្មានមកដល់សព្វថ្ងៃនេះក្រុមព្រះសុរិយារកឃើញតែខ្សែភាពយន្តពីររឿងប៉ុណ្ណោះដែលនៅសេសសល់។
តើអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះការសម្តែងរួមគ្នានៃតួឯកកំពូលពីរដួងនេះ?

Comments
Loading...