ប្រជាជនសម្រុកចេញពីរាជធានី មុនបំរាមគោចរណ៍ម៉ោង១២យប់មកដល់!

0 1

ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលនៃយើងបានចេញសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការ នៃការបិទការចេញចូលរាជធានី ខេត្តទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីបង្កាជំងឺឆ្លង តាំងពីពេលប្រកាសភ្លាមៗ រហូតដល់ម៉ោងនេះប្រជាជនជាច្រើនបានសម្រុកចេញពីរាជធានី ក្នុងបំណងទៅស្រុកកំណើតអោយបានមុនម៉ោង១២យប់នេះ!

Comments
Loading...