កិច្ចសម្ភាសន៍ អ្នកនាង រស់ សេរីសុទ្ធា នាឆ្នាំ១៩៧៤

0 0

នេះជាការផលិតឡើងវិញដោយយកពាក្យសន្ទនារបស់អ្នកសារព័ត៌មាន និងលោកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា ដែលបានផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី បច្ចុប្បន្នភាពនៃកម្ពុជា ជាភាសាបារាំង កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៤។ អត្ថបទនៃសម្ភាសន៍នេះរកឃើញដោយក្រុមព្រះសុរិយា នៅឆ្នាំ២០១៥នាទឹកដីខេត្តសៀមរាប បកប្រែជាភាសាខ្មែរ ដោយ លោក សុខន រ៉េនី កែសម្រួលដោយ វីរៈ វ៉ារ៉ានី សម្តែងសន្ទនាសម្ភាសន៍ដោយ វីរៈ វ៉ារ៉ានី និង នាង ធុយ ម៉ាណែត (សមាជិកក្រុមព្រះសុរិយា) យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសកំហុសទាំងឡាយដែលកើតមានដោយអចេនាក្តី និងចេនាក្តីពីសំណាក់ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់!

Comments
Loading...