រឿងមួយពីព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ ១៨ មីនា ១៩៧០ ដោយមន្រ្តីក្រសួងឃោសនាការជាតិ

0 0

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្រ្តថ្ងៃទី១៨ មីនា ឆ្នាំ១៩៧០ នៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាប់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុ ចេញពីប្រមុខរដ្ឋនៃរបបសង្គមរាស្រ្តនិយមក៏ព្រឹត្តិការណ៍នៃការបញ្ចប់របបរាជានិយម និងការបញ្ចប់របបសង្គមរាស្រ្តនិយមដែរ ហើយភ្លើងសង្គ្រាមដុតរោយពេញផ្ទៃប្រទេស រហូតឈានដល់ការសម្លាប់រង្គៀលក្រោយពីខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់អំណាច រយះពេលជាង៥ឆ្នាំក្រោយនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ។

Comments
Loading...