លាតត្រដាងរឿងពិតជីវិតស្នេហា រស់ សេរីសុទ្ធា និងនាយឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ស្រី យ៉ា

0 2

នាទី កិច្ចសម្ភាសន៍ពិសេសនាសប្តាហ៍នេះ សូមលើកយករឿងរ៉ាវមួយដែលមានការនិយាយតៗគ្នាពីជីវិតស្នេហាក៏កំសត់នៃលោកស្រីរស់សេរីសុទ្ធា។

Comments
Loading...