ចម្រៀងក្នុងរឿងមរណៈមាតា ដែលបាត់បង់ទៅហើយ ចង់ផលិតឡើងវិញ!

0 0

បទនេះជាបទចម្រៀងមួយបទ ដកស្រង់ចេញពីរឿងមរណមាតា ឆ្នាំ១៩៦៥ ដែលបានបាត់បង់ទៅ។
តើយើងគួរតែផលិតចម្រៀងដែលបាត់បង់ឡើងវិញដែររឺទេ?
ក្រុមព្រះសុរិយាមានឯកសារ និងអាចផលិតឡើងវិញនូវចម្រៀងបាត់បង់
ជាង១០០បទ។
សូមអភ័យទោសជាមុន វីរៈ វ៉ារាំ៉នី សុំច្រៀងលេងបន្តិច មេត្តាអធ្យាស្រ័យផង
សំឡេងមិនពិរោះទេតែជាការចូលចិត្ត។

Comments
Loading...