កិច្ចសម្ភាសន៍ពិសេស ប្រវត្តិ និងស្នាដៃតារាភាពយន្តវីរៈ តារា

0 2

ក្នុងទសវត្សឆ្នាំ៦០និង៧០ លោកស្រីវីរៈ តារា ជាតារាភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញមួយដួងដែលមហាជននៅចងចាំរហូតដល់សព្វថ្ងៃ។

Comments
Loading...