ប្រវត្តិ និងស្នាដៃផ្កាយកំប្លែងដ៏ល្បីល្បាញ កណ្តុរ គ្រុន

0 0

នៅមុនឆ្នាំ១៩៧៥ កណ្តុល គ្រុន ត្រូវបានគេដឹងថាជាផ្កាកំប្លែងមួយដួងដែលរះបំភ្លឺពិភពសិល្បៈភាពយន្ត ដោយមានការស្រឡាញ់ និងគាំទ្រជាច្រើនពីប្រជាទស្សនិកជន។ ក្រៅពីជាផ្កាយកំប្លែងមួយដួងលោក កណ្តុល គ្រុន មានទេពកោល្យ និងជំនាញដទៃផ្សេងៗក្នុងវិថីសិល្បៈដែលមហាជនភាគច្រើនពុំបានដឹងឡើយ។

Comments
Loading...