ប្រវត្តិ អាល់​បឺត អា​ញ​ស្តា​ញ អច្ឆរិយបុគ្គល​ផ្លាស់​ប្តូរ​វិទ្យាសាស្ត្រ​ពិភពលោក​

0 3

សួស្តីបាទ! សូមរីករាយសណ្តាប់ប្រវត្តិរបស់បុគ្គលល្បីៗ និងទីកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងពិភពលោក។

ប្រភព៖ ​សៀវភៅ​«​បុគ្គល​ខ្លាំង​អ្នក​ធ្វើ​ឱ្យ​រង្គើ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​លោក​»​រៀបរៀង​ដោយ​លោក​គឹ​ម ចាន់​ណា ឬ https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/159227.html
More videos: https://www.youtube.com/channel/UC90BudtnUXCN_EwmTTDmaWw?disable_polymer=true
Subscribe for daily videos!

Thanks,

Comments
Loading...