កិច្ចសម្ភាសន៍តារាភាពយន្ត មាស សំអ៊ែល (១៩៦៨)

0 2

ក្នុងនាទីមរតកភាពយន្តខ្មែរនាថ្ងៃនេះ វីរៈ វ៉ារ៉ានីសូមផ្សាយជូននូវឯកសារពិសេសមួយ ជាកិច្ចសម្ភាសន៍ពិសេស ដែលក្រុមព្រះសុរិយាបានស្រាវជ្រាវឃើញ។
សហការីនៃក្រុមព្រះសុរិយាបានយកអត្ថបទសំណេរដែលជាកិច្ចសម្ភាសន៍ រវាងអ្នកសារព័ត៌មានរាស្រ្តសង្គម ដែលហៅកាត់ថាកកន និងតារាភាពយន្ត មាស សំអ៊ែលមកផលិតជាកិច្ចសន្ទនាសំឡេងដោយមាន វីរៈ វ៉ារ៉ានី ស្តែងតួអ្នកកាសែត ចំណែក លោក ស្វាយ លីម៉េង ស្តែងតួជាលោកមាសសំអ៊ែល។ កិច្ចសម្ភាសន៍នេះបានចេញផ្សាយនៅក្នុងទំព័រសារព័ត៌មានរាស្រ្តសង្គម នាឆ្នាំ១៩៦៨។

Comments
Loading...