បទពិសោធន៍ធ្វើចំណីផ្សំសម្រាប់មាន់

0 0

កសិករ យ៉ែម សុផាត រស់នៅភូមិក្តុល ឃុំតាអាន ស្រុកក្រឡាញ់ ខេត្តសៀមរាប។ គាត់មានបទពិសោធន៍ល្អក្នុងការធ្វើចំណីផ្សំសំរាប់ចិញ្ចឹមមាន់ឲ្យឆាប់ធំដោយផ្សំពីសារធាតុវីតាមីនខ្ពស់ សម្រាប់លាយជាមួយចំណីឲ្យមាន់ស៊ីជាមួយចំណីធម្មតា ដោយវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្សំចែកជាពីរគឺ ការផ្សំចំណីមានវីតាមីន និងចំណីលាយឲ្យមាន់ស៊ីភ្លាមៗ។ ធាតុផ្សំនិងវិធីសាស្រ្តក្នុងការផ្សំមានបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម។

The post បទពិសោធន៍ធ្វើចំណីផ្សំសម្រាប់មាន់ appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

Source: សហគមន៍សម្បូសម្បាយ

Comments
Loading...