ស្រ្តី​ទំពារ​ស្ករកៅស៊ូ ជួយ​បន្ថយ​ចំណង់​អាហារ

0 1

(សុខភាព)៖ ទោះជាស្ករកៅស៊ូ មានជាតិស្ករក៏ដោយតែការទំពារស្ករកៅស៊ូ ក៏អាចជួយសម្រកទម្ងន់បានដែរ។ នៅពេលដែលរាងកាយកំពុងទំពារអ្វីមួយ វានឹងជួយរំងាប់ភាពឃ្លាន គ្រប់គ្រងចំណង់អាហារ និងជួយបន្ថែមកម្រិតនៃភាពឆ្អែត។

ការទំពារស្ករកៅស៊ូ មុនពេលអាហារក្រៅពេល ធ្វើឲ្យអ្នកកាត់បន្ថយបរិមាណកាឡូរីដែលច្រើន លើសដល់ទៅ ៤៧កាឡូរីក្នុង១ថ្ងៃ។ ដូច្នេះហើយទើបអ្នកដែលទំពារស្ករកៅស៊ូជាប្រចាំឃ្លាន ឬចង់ទទួលទានអាហារតិចជាងអ្នក ដែលមិនធ្លាប់ទំពារស្ករកៅស៊ូសោះ ដែលវិធីនេះ សមស្របសម្រាប់អ្នកដែលចង់គ្រប់គ្រងអាហារ ឬសម្រកទម្ងន់៕

The post ស្រ្តី​ទំពារ​ស្ករកៅស៊ូ ជួយ​បន្ថយ​ចំណង់​អាហារ appeared first on Khmer Talking.

Source: សុខភាព

Comments
Loading...