បទពិសោធន៍ផ្សំចំណីមាន់ និង ទា (កសិករ យ៉ែម សុផាត)

0 0

កសិករ យ៉ែម សុផាត ជាកសិកររស់នៅក្នុងភូមិក្តុល ឃុំតាអាន ស្រុកក្រឡាញ់ ខេត្តសៀមរាប។ គាត់បានព្យាយាមសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបច្ចេកទេសកសិកម្ម តាមរយៈការអានសៀវភៅបច្ចេកទេសទស្សនាវដ្តីកសិករ ឯកសារផ្សេងៗ ស្តាប់វិទ្យុ មើលទូរទស្សន៍ និងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាផ្សេងៗ។

The post បទពិសោធន៍ផ្សំចំណីមាន់ និង ទា (កសិករ យ៉ែម សុផាត) appeared first on សហគមន៍សម្បូរសប្បាយ (ស៣).

Source: សហគមន៍សម្បូសម្បាយ

Comments
Loading...